Nawigacja

Książki – Radom

Utopia i rzeczywistość. Stowarzyszenie PAX w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym PRL i III RP na przykładzie województwa radomskiego (1975–1993)

Krzysztof Busse, Utopiai rzeczywistość. Stowarzyszenie PAX w życiu politycznym, społecznym igospodarczym PRL i III RP na przykładzie województwa radomskiego (1975–1993),Lublin-Radom 2014, 380 s. +  16 s. wkł. zdj. 

Książka jest próbą spojrzenia nadzieje Stowarzyszenia PAX w skali ogólnopolskiej przez pryzmat organizacji wojewódzkiej. To pierwsza monografia mająca przedstawić oddziaływanie Stowarzyszenia PAX na społeczność lokalną na wielu polach. Autor przedstawił w pierwszym rozdziale zarys funkcjonowania środowiska (noszącego od 1952 r. nazwę PAX) wlatach 1945–1993 (tj. do przekształcenia się w Stowarzyszenie CivitasChristiana) w skali ogólnopolskiej na polu politycznym i społecznym Polski. Rozdział drugi został poświęcony działalności struktur w regionie radomskim, począwszy od pojawienia się pierwszych inicjatyw paksowskich 1952 r. W rozdziale trzecim natomiast autor postawił sobie za główny cel omówienie wybranych zagadnień dotyczących roli odgrywanej przez Stowarzyszenie PAX w kontekście regionalnym: udziału w życiu politycznym, działalności społeczno-kulturalnej i gospodarczej oraz relacji zarówno z Kościołem katolickim, jak i państwem komunistycznym (PZPR, administracja wyznaniowa czy aparat bezpieczeństwa). Uzupełnieniem tomu są aneksy, przedstawiające m.in.dokumenty obrazujące funkcjonowanie PAX (a także innych koncesjonowanych organizacji katolickich).

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry