Nawigacja

Książki – Radom

Okupacja i propaganda. Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa w publicystyce polskojęzycznej prasy niemieckiej (1939–1945)

  • Okupacja i propaganda. Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa w publicystyce polskojęzycznej prasy niemieckiej (1939–1945)
    Okupacja i propaganda. Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa w publicystyce polskojęzycznej prasy niemieckiej (1939–1945)

Sebastian Piątkowski, Okupacja i propaganda. Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa w publicystyce polskojęzycznej prasy niemieckiej (1939–1945), Lublin–Radom 2013, 336 s.

Opracowanie zostało poświęcone propagandowemu obrazowi dystryktu radomskiego GG, kreowanemu na łamach prasy oficjalnej (tzw. gadzinowej). Informacje zamieszczane na łamach pism codziennych, m.in. „Dziennika Radomskiego", „Kuriera Częstochowskiego" i „Kuriera Kieleckiego", skonfrontowano z materiałami archiwalnymi najróżniejszej proweniencji oraz innymi źródłami, ukazując metody i skalę działań twórców prasy, mających na celu manipulowanie jej czytelnikami. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono miejsce prasy codziennej w niemieckiej machinie propagandowej, a także omówiono poruszaną na jej łamach tematykę o charakterze lokalnym. Obok zagadnień dotyczących życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego ludności polskiej, dużą uwagę w opracowaniu poświęcono propagandzie antysemickiej, ukierunkowanej na skłonienie Polaków do zerwania wszelkich kontaktów z Żydami i jednocześnie mającej umotywować realizowaną przez Niemców politykę antyżydowską.

Pliki do pobrania

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry