Nawigacja

Książki – Radom

…jak my ich nienawidzimy. Represje sądowe po radomskim Czerwcu 1976 r.

  • …jak my ich nienawidzimy. Represje sądowe po radomskim Czerwcu 1976 r.
    ...jak my ich nienawidzimy. Represje sądowe po radomskim Czerwcu 1976

Arkadiusz Kutkowski, …jak my ich nienawidzimy. Represje sądowe po radomskim Czerwcu 1976 r., Lublin 2016,  377 s., ISBN 978-83-7629-945-7

Od pierwszych lat istnienia Polski Ludowej jednym z zasadniczych elementów reakcji państwa na masowe protesty społeczne były represje sądowe. Elementów – dodajmy od razu – bardzo kontrowersyjnych, bo państwo to, podobnie jak inne kraje socjalistyczne, definiowało się w założeniach ustrojowych jako instytucja o charak­terze klasowym, państwo robotników i chłopów, mające wyrażać ich interesy i wolę. Powodowało to, że każda interwencja prawno-karna komunistycznych organów re­presji uderzająca w buntujących się przedstawicieli klasy robotniczej wikłała władze w trudne do przezwyciężenia sprzeczności.

Pierwszym przejawem sygnalizowanego zjawiska był proces wytoczony w lipcu 1946 r. uczestnikom masowych manifestacji w dniu 3 maja 1946 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie skazał w tej sprawie siedem osób, zasądzając im kary bez­względnego więzienia w wymiarze od roku do pięciu lat.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry