Nawigacja

Książki – Radom

Ostatni Bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980-1990. Fakty, konteksty, interpretacje

Marek Wierzbicki, Ostatni Bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980–1990. Fakty, konteksty, interpretacje, Lublin–Warszawa 2013, 352 s.

Celem tej książki jest przedstawienie zjawiska społecznego i politycznego, które narodziło się w bezpośrednim związku z „rewolucją »Solidarności«” lat 1980–1981, a które bardzo słabo zapisało się na kartach naszej historii. Udział młodzieżowych ugrupowań w walce o demontaż systemu komunistycznego nie został bowiem utrwalony w opracowaniu typu monograficznego. Nie przetrwał też w pamięci zbiorowej Polaków. Tymczasem młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL stanowiła zjawisko ważne, o czym świadczy to, że w latach 1980–1990 w Polsce funkcjonowało niezależnie od systemu władzy co najmniej 400 organizacji „grup, ruchów i środowisk tworzonych przez młodych i dla młodych, które koncentrowały się na udziale w życiu politycznym.

(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I Fakty. Opozycyjne organizacje, ruchy i środowiska młodzieżowe
w Polsce lat osiemdziesiątych XX wieku

Rozdział 1. Lata 1980–1981. Geneza i rozwój organizacyjny opozycji młodzieżowej

Rozdział 2. Struktura opozycyjnych formacji młodzieży w latach 1980–1981

Rozdział 3. Programy organizacji i ruchów opozycyjnych młodzieży w latach 1980–1981

Rozdział 4. Działalność opozycyjnych ugrupowań młodzieżowych (1980–1981)

Rozdział 5. Geneza i rozwój organizacyjny młodzieżowej opozycji w stanie wojennym

Rozdział 6. Społeczna i organizacyjna struktura opozycyjnych ugrupowań młodzieży w stanie wojennym

Rozdział 7. Programy organizacji i ruchów młodzieżowych w stanie wojennym

Rozdział 8. Działalność opozycji młodzieżowej w stanie wojennym

Rozdział 9. Lata 1984–1990. Geneza i rozwój organizacyjny opozycji młodzieżowej

Rozdział 10. Struktura organizacyjna ugrupowań i ruchów opozycyjnych młodzieży w latach 1984–1990

Rozdział 11. Programy opozycyjnych organizacji i ruchów młodzieżowych u schyłku PRL (1984–1990)

Rozdział 12. Działalność młodzieżowej opozycji w schyłkowym okresie PRL (1984–1990)

Część II Konteksty. Młodzież w państwie i społeczeństwie polskim lat osiemdziesiątych

Rozdział 13. Rzeczywistość polityczna ostatniej dekady PRL (1980–1990)

Rozdział 14. Polityka PZPR wobec młodzieży 

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry