Nawigacja

Książki – Radom

Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945–1950

Krzysztof Busse, Arkadiusz Kutkowski, Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945–1950, Lublin–Radom 2012, 199 s.

Nakład wyczerpany

Powojenna partyzantka niepodległościowa (czy szerzej – podziemie niepodległościowe) miała w Polsce największy zasięg spośród krajów, które po II wojnie światowej znalazły się w sowieckiej strefie wpływów. Jak szacują historycy, w momencie swojej największej aktywności – w 1945 r. – organizacje konspiracyjne w Polsce skupiały około 150-200 tys. ludzi, w tym 15-20 tys. w oddziałach leśnych. Dziś już nikt nie kwestionuje, że niepodległościowy wysiłek tych ludzi wpisywał się w tradycje polskich powstań narodowych i wynikał ze sprzeciwu zarówno wobec celów, które w Polsce stawiali sobie komuniści, jak i praktyki ich rządów, nastawionych na eliminację polskich elit niepodległościowych. Zdecydowana większość Polaków nie chciała sowieckich porządków ustrojowych. Zwalczała je na polu politycznym, a gdy to się okazywało niemożliwe – także z bronią w ręku. Ale trzeba też pamiętać, że dla wielu osób partyzantka oznaczała po prostu dramatyczną walkę o życie w systemie, który nie tolerował jakiejkolwiek opozycji. Kto chciał uniknąć represji ze strony sowieckiego i polskiego aparatu bezpieczeństwa – także za opór stawiany w czasie okupacji niemieckiej – musiał „iść do lasu” lub emigrować.

SPIS TREŚCI

Wstęp 

Rozdział I
1945 – początki nowej konspiracji 

Rozdział II
1946 – epopeja Związku Zbrojnej Konspiracji   

Rozdział III
1947–1950 – ostatni leśni   

Rozdział IV
Konspiracja młodzieżowa 

Rozdział V
Aparat represji  

Rozdział VI
Pamięć o leśnych   

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 

Bibliografia selektywna

Wykaz skrótów  

Indeks osobowy

Indeks geograficzny

„Amnestia” (komiks)

Jednym z rozdziałów książki jest komiks „Amnestia”. Jest on zarazem samodzielną aplikacją multimedialną do pobrania na komputery i mobilne urządzenia telekomunikacyjne.

Jego zawartość stanowi kilkadziesiąt tablic graficznych, przedstawiających historię rozbicia więzienia w Radomiu we wrześniu 1945 r. przez poakowskie oddziały Stefana Bembińskiego „Harnasia”. Akcja ta przyniosła uwolnienie prawie 300 więźniów, i choć sprowadziła potem niezwykle restrykcyjne działania odwetowe aparatu bezpieczeństwa, zakończone m.in. aresztowaniem Bembińskiego, uznana została za jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń w historii niepodległościowej partyzantki na ziemi radomskiej.

Koncepcję plastyczną, rysunki i scenariusz komiksu opracował radomski plastyk Przemysław Ochnia przy współpracy historyków z radomskiej delegatury IPN, aplikację elektroniczną wraz z towarzyszącym jej filmem reklamowym – Magdalena Śladecka i Grzegorz Gałęzowski, pracownicy lubelskiego oddziału IPN.

 
 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry