Nawigacja

Książki – Radom

Polskie rehabilitacje. Wybrane zagadnienia polityki karnej władz PRL w latach 1953–1957

  • Polskie rehabilitacje. Wybrane zagadnienia polityki karnej władz PRL w latach 1953-1957
    Polskie rehabilitacje. Wybrane zagadnienia polityki karnej władz PRL w latach 1953-1957

Arkadiusz Kutkowski, Polskie rehabilitacje. Wybrane zagadnienia polityki karnej władz PRL w latach 1953–1957, Lublin–Radom 2021, 584 s., ISBN 978-83-8229-222-0

Książka jest opisem polityki karnej władz PRL w latach 1953–1957. Jednym z jej wyznaczników były rehabilitacje. Rozumiano przez nie z jednej strony wyrównanie krzywd wyrządzonych działaniami funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a z drugiej – rozliczanie tych funkcjonariuszy na drodze dyscyplinarnej i prawnokarnej. Opis ten więc wpisuje się w dyskusję na temat charakteru przemian dokonujących się w Polsce w tamtym czasie. Autor podaje przykłady procesów rehabilitacyjnych, dużo miejsca poświęca też analizie ich dynamiki i wyznaczników, wśród których wymienia zmiany, jakie nastąpiły w ZSRR po śmierci Stalina.

 

 

 

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry