Nawigacja

Książki – Radom

Miasta buntu w imperium sowieckim. Konteksty radomskiego Czerwca 1976 roku

Miasta buntu w imperium sowieckim. Konteksty radomskiego Czerwca 1976 roku, red. Arkadiusz Kutkowski, Sebastian Piątkowski, Lublin-Warszawa 2020, 280 s., ISBN:  978-83-8098-872-9

Na książkę składają się artykuły, z których większość poświęcona została różnym aspektom wydarzeń Czerwca 1976 r. Autorzy omawiają m.in. procesy sądowe uczestników protestu, kreślą ich portret zbiorowy, zajmują się świadomością współczesnej młodzieży o genezie, przebiegu i następstwach wydarzeń, przypominają sylwetkę ks. Romana Kotlarza, który ujął się za represjonowanymi. Porównaniu Czerwca ’76 z innymi protestami służą artykuły poświęcone wydarzeniom mającym miejsce w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu, Berlinie, Tbilisi i Budapeszcie. Wydawnictwa zamykają zapisy dyskusji panelowych poświęconych mechanizmom buntu i protestom w dorobku badawczym nauk społecznych.

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry