Nawigacja

Aktualności

78. rocznica rozbicia więzienia w Radomiu - Radom, 8 września 2023 r.

W związku z przypadającą w tym roku rocznicą partyzanckiej akcji odbyły się miejskie obchody upamiętniające wydarzenie sprzed 78 lat.

Uroczystości rozpoczęły się pod tablicą pamiątkową, która znajduje się na budynku dawnego więzienia przy ul. Malczewskiego w Radomiu. Uczestnicy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. W imieniu naczelnik delegatury w Radomiu kwiaty złożył Marek Pietruszka.
 
Następnie uczestnicy przemaszerowali we wspólnym pochodzie do kościoła garnizonowego, w którym odbyła się uroczysta msza święta. Później uczestnicy udali się pod pomnik Armii Krajowej Okręgu "Jodła" przy ul. Niedziałkowskiego, gdzie miały miejsce przemówienia okolicznościowe, w tym przemówienie dr. hab. Sebastiana Piątkowskiego, który jest autorem tekstu umieszczonego na tablicy przy pomniku.
 
Po przemówieniach nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom Armii Krajowej. Tablicę odsłonili wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz oraz Jerzy Kaczkowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK - Okręg Radom oraz prof. Sebastian Piątkowski z radomskiej delegatury.
 
Po uroczystościach pod pomnikiem dalsza część miała miejsce w budynku radomskiej Łaźni. Odbył się pokaz filmu Rozkaz: Rozbić więzienie UB! - stworzony przez IPN we współpracy z reż. Przemysławem Bednarczykiem. Przed pokazem głos zabrał dr hab. Sebastian Piątkowski, który przybliżył zgromadzonym tematykę filmu.
 
Plakat upamiętniający rozbicie więzienia w Radomiu.
  • Plakat okolicznościowy. Aut. Michał Adamczyk
    Plakat okolicznościowy. Aut. Michał Adamczyk
 
Rozkaz — rozbić więzienie Urzędu Bezpieczeństwa!
 
 
do góry