Nawigacja

Książki – Radom

„Solidarność” Ziemia Radomska w dokumentach 1980–1989

  • „Solidarność” Ziemia Radomska w dokumentach 1980–1989
    „Solidarność” Ziemia Radomska w dokumentach 1980–1989

„Solidarność” Ziemia Radomska w dokumentach 1980–1989, wstęp, wybór źródeł i opracowanie Marek Wierzbicki, Lublin 2010, 480 s.

Książka jest pierwszym wyborem źródeł historycznych do dziejów NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w latach 1980–1989. Zamieszczone w niej dokumenty ukazują genezę i rozwój związku zarówno w czasie jego legalnej, jak i podziemnej działalności. W publikacji wykorzystano materiały różnych ogniw „Solidarności”, Służby Bezpieczeństwa, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz niektórych instytucji państwa komunistycznego (np. Najwyższej Izby Kontroli, sądów).

Książkę można kupić w lubelskim oddziale IPN.

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry